no comments

Khóa học khai báo hải quan ở đâu tốt? help me!!!

?‍?Em đang cần tìm một khóa học khai báo hải quan điện tử chứ không phải khóa học xuất nhập khẩu đâu ạ, vì em có hỏi mấy trung tâm gần trường chỉ có lớp tổng hợp phần khai báo tầm 4 buổi là nhiều. Anh/chị biết chỗ nào dạy thực hành khai báo hải quan tốt giới thiệu cho em với ạ, ra tết em tính học luôn để kịp làm báo cáo thực tập rồi đi làm.

Ngoài việc tìm khóa học khai báo hải quan ở đâu tốt thì em cũng muốn được tư vấn thêm là nên học ngoại ngữ nào để dễ xin việc trong nghành xuất nhập khẩu nữa.?

Mong nhận được phản hồi từ anh/chị  ?‍♀️ !

Nguyễn Thanh Hoa ([email protected])

Gửi thảo luận

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.