no comments

Định Hướng Nghề Nghiệp Ngành Nhân Sự Để Phát Triển

Ngành Nhân sự ngay từ xa xưa đã có vai trò quan trọng trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình, tự do và trật tự an toàn xã hội. Có thể nói, ngành Nhân sự đã có những bước chuyển biến dài trong từng giai đoạn, và ngày càng khẳng định được tầm quan trọng trong mỗi tổ chức, bố máy tại công ty, doanh nghiệp.

Với công việc quản trị nhân sự cũng được nâng cấp ngày càng cấp thiết, từ những công việc bắt buộc cần có khi làm việc với Nhân sự là chấm công, tính lương, rồi từ đó mới phát triển về chính sách phát triển Nhân sự, chiến lược và chiến thuật cao cấp hơn trong quá trình quản trị Nhân sự. Sự tinh tế trong Ngành quản trị Nhân sự , thực hành quản lý người lao động chuyển biến cả về lý thuyết lẫn thực hành. Bài viết sẽ làm rõ thêm một số khuynh hướng mới, có vai trò quan trọng trong các bộ phận ngày trong thời đại nền kinh tế mở, lại kết hợp chặt chẽ với sự phát triển nhanh , thông minh của khoa học công nghệ.

định hướng của nghề nhân sự

Đi Sâu Vào Quản trị Nhân tài

Nguồn lao động trẻ tại Việt Nam hiện nay chiếm tỉ trọng khá cao chính vì thế nếu nhà nước không có những biện pháp quản lý những nhân viên chưa có việc làm và sắp xếp những công việc cho lượng lao động dồi dư thì sẽ trở thành gánh nặng khá lớn trong thu nhập bình quân đầu người của cả người, làm giảm chất lượng của con người nếu như quá trình Quản trị không chính xác.

Nhưng lượng lao động dôi thừa cũng không đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh tìm kiếm nguồn nhân lực tài năng. Cạnh tranh diễn ra giữa các công ty đang tuyển thêm, cần nhân viên làm việc trong thời điểm công việc nhiều, tăng cao công ty có cùng chuyên môn kinh doanh thì cạnh tranh lại càng cao nhưng vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp cạnh tranh không công bằng với những nhóm công việc dễ dàng có thể nhảy việc , kể đến như : Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh.

Điểm phát triển và thành công nhân trong quá lý Nhân sự là trở thành Quản  trị Nhân tài , đây là một chiến lược trong công tác quản trị Nhân sự của công ty đồng thời là chức năng công tác quản trị nguồn Nhân lực, các quản lý nhân sự đã đưa chiến lược quản lý Nhân sự vào hệ thống phần mềm của mình. Hiên nay, với nhiều doanh nghiệp việc đào tạo quản lý Nhân tài trở thành một phần thiết yếu  trong sự phát triển của doanh nghiệp , đồng thời mang tính cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ.

Outsourcing HR (Thuê ngoài hoạt động nhân sự)

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có xu hướng sử dụng thuê hoạt động ngoài Nhân sự  hỗ trợ các công tác quản lý của quản trị Nhân sự . Ngành Nhân sự tại doanh nghiệp còn chưa được phát triển, hoặc do doanh nghiệp mới hình thành nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các công tác liên quan Nhân sự thì hoàn toàn có thể thuê bên ngoài, công ty cần tập trung phát triển những mặt khác của doanh nghiệp và nhân viên của doanh nghiệp có thể học tập những kinh nghiệm từ người trong ngành được thuê về làm việc. Vì thế mà giám đốc doanh nghiệp, công ty không cần phải làm tất cả công việc từ A đến Z mà kết quả và công ty sẽ có được nguồn Nhân lực như mong muốn. Những dịch vụ Nhân sự thường thuê ở bên ngoài bao gồm:

  • Tuyển dụng
  • Đào tạo: Hầu hết những chuyên gia được thuê về hướng dẫn nhân viên làm việc theo quy trình hoạt động của doanh nghiệp, vừa có hiểu biết về chuyên môn, vừa có cách làm hiệu quả. Người nhân sự tại doanh nghiệp thuê giáo viên phân tích các nhu cầu, xây dựng kế hoạch và phát triển, thậm chí là thực thi kế hoạch.

Tăng Cường Mối Quan Hệ Xã Hội

Internet ngày càng trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con người, đặc biệt là ngành kinh doanh, việc có kết nối internet giúp phát triển những trang mạng xã hội, các trang blog, giúp liên hệ giữa nhân sự trong doanh nghiệp với nguồn nhân lực bên ngoài dễ dàng, và các thành viên Nhân sự liên kết với nhau dễ dàng hơn , giúp công tác quản lý Nhân sự tại doanh nghiệp diễn ra đơn giản, nhanh chóng, kịp thời trong trường hợp cấp thiết.

Thông qua các trang mạng xã hội, có thể tìm kiếm , đáp ứng, đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực của phòng Nhân sự, và nhân viên Nhân sự không thể đứng ngoài những xu hướng với sự trợ giúp của kết nối internet. Nhờ có hoạt động kết nối internet online hoặc offline, Nhân sự của doanh nghiệp luôn dự phòng được nguồn nhân lực có trình độ khi doanh nghiệp cần đến, bằng cách thông qua cổng thông tin trên mạng internet có được lượng lớn dữ liệu, thông tin về người lao động, xu hướng này trong tương lai vẫn là xu hướng phát triển có hiệu quả trong việc quản lý Nhân lực tại doanh nghiệp.

Bài viết mong góp được một số thông tin mới, những quan điểm mới trong quản trị Nhân sự trong giai đoạn Internet bùng nổ và nguồn lực cạnh tranh cao ngày càng khan hiếm, vì thế càng nắm bắt được xu hướng càng nhanh chóng nắm bắt được cơ hội phát triển công ty

Gửi thảo luận

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.