no comments

Dịch vụ công online và mục tiêu rút gọn thủ tục xuất nhập khẩu

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây đã triển khai cổng dịch vụ công online với mục tiêu tối giản thủ tục xuất nhập khẩu giúp các doanh nghiệp có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều, chỉ khoảng 90 giờ. Đây là một trong số cải tiến về mặt thủ tục chính trị rất được người dân mong chờ bởi vì xét về mặt thời gian và công đoạn, thủ tục xuất nhập khẩu hiện giờ vẫn đang khá thủ công và rắc rối

Theo thông tin ban đầu, những thủ tục hành chính sẽ được triển khai trên cổng dịch vụ công này bước đầu tiên sẽ gồm các dịch vụ như quản lý thuốc bảo vệ thực vật, xuất nhập khẩu các hàng hóa cồng kềnh, xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử và một số dịch vụ công quan trọng khác như công nhận thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

Cũng theo đó, trong quá trình thực hiện việc triển khai cổng dịch vụ công online thì các cơ quan doanh nghiệp cũng đã bước đầu dọn đường triển khai, cụ thể như toàn bộ các cơ quan đã triển khai việc công bố giá niêm yết do bộ công bố và theo thẩm quyền của đơn vị mình. Hiện nay bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn cũng đang cố gắng hướng dẫn các ban ngành làm việc, hoàn thiện hồ sơ theo hệ thống mới, mọi kê khai xuất nhập khẩu liên quan tới các sản phẩm được phép trong ngạch của mình như động vật, thực phẩm chức năng, đồ tiêu dùng đều đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu của bộ đó là từ nay cho tới hết năm 2017 sau khi đưa hệ thống mới vào thực hiện thì có thể rút gọn được thủ tục ở mức trung bình so với các quốc gia trong khu vực

Chi tiết hơn, thay vì phương pháp kiểm tra như cũ thì với cổng dịch vụ công như bây giờ thì những lô hàng thủy sản có thể chỉ mất 3 tới 5 ngày thậm chí trên thực tế thì nhiều lô hàng chỉ mất khoảng vài giờ để có thể được thông quan, qua đó có thể giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian cũng như chi phí

Gửi thảo luận

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.